Sopimusehdot

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Tupatoveri tuottaa asiakkaalle palvelua.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä yleiset sopimusehdot, esimerkiksi suullisesti tai sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta TupaToveri voi toimittaa tilatun palvelun, sovittujen aikataulujen ja työohjeiden mukaisesti.

Palvelut

TupaToveri toteuttaa palvelut tilauksen mukaisesti ja antaa aika arvion. Tilaajan tulee antaa tarvittavat tiedot, sekä huolehtia pääsystä kohteeseen, jotta palvelu voidaan tuottamaan. Mikäli palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan mahdollisesta lisäajasta asiakkaan kanssa, jos asiakas ei halua lisätä työaikaa, työ suoritetaan siltä osin, kun työhön etukäteen arvioitu aika riittää. Mikäli  TupaToverin aikataulut eivät anna myöten jatkaa, tehdään työ vain etukäteen tilatun tai arvioidun ajan puitteissa.

Palvelun hinta ja maksujen suoritus

TupaToveri pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ensi tilassa. Säännöllinen palvelu laskutetaan kerran kuukaudessa tai yhden siivouskerran jälkeen. Kertaluontoisissa palveluissa maksaminen tapahtuu sähköpostiin toimitetulla ennakkolaskulla, maksamalla paikan päällä tai halutessanne saatte laskun maksuajalla, pidätämme oikeuden luottotietotarkistukseen. Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset, ellei toisin ole sovittu. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot, tilausvahvistuksen tai tarjouksen sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisävero, pois lukien arvonlisäverottomat siivouspalvelut.

Peruutus tai siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää palvelu kirjallisesti kuluitta viimeistään 2 vuorokautta (48h) ennen sovittua palvelun tapahtumapäivää, muutoin TupaToverilla on oikeus veloittaa täysihinta suorittamatta jääneestä palvelusta. 

Sopimuksen irtisanominen

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa.

Purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Ylivoimainen este

TupaToveri ei vastaa ylivoimaisen esteen sattuessa, kuten luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen, työtaistelun, työntekijän sairastumisen, kulkutautien, ruuhkien tms. vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävän seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. 

Luottamuksellisuus

Kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat vaitiolovelvollisia, myös sopimuksen päätyttyä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Tietosuoja

Noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Vastuu ja vakuutukset

TupaToveri vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen TupaToverin tai yhteistyökumppanien toiminnasta. Pois lukien asiakkaan osoittamien työvälineiden, työtapojen tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta tai pyydettäessä siirtämään esineitä, huonekaluja, kodinkoneita tms. Korvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Tyytymättömyys palveluun

Mikäli asiakkaalla on palvelusta huomauttamista tulee ottaa yhteyttä palveluntuottajaan 2 vuorokauden sisällä (48h) ja antaa tilaisuus korjata asia. Muussa tapauksessa työ luetaan Asiakkaan puolelta hyväksytyksi.

Ristiriitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.